Bærekraft gjennom hele prosessen

Åpning av et steinbrudd i Sverige og Norge krever en lang prosess med studier som omfatter steinbruddets påvirkning på planter, dyr og mennesker. Hvis alt fungerer, fører prosessen til en utvinningstillatelse som gis av besluttende myndighet i det aktuelle området. Utvinningstillatelsen regulerer hvor mye fjell som kan brytes. Dessuten på hvilken måte og også hvordan stedet skal se ut når steinbrytingen er avsluttet. Når et steinbrudd blir nedlagt og etterbehandlet, fylles hullet ofte naturlig av grunnvann.

Steinbrudd

Utvinning av blokkstein skjer ved å bore hull i natursteinen. Hullene brukes til å sage ut en stor steinblokk– en såkalt  primærblokk – ved hjelp av elektriske vaiersager – eventuelt ved sprengning. Primærblokkene brytes deretter ned til sekundærblokker gjennom boring, saging eller kiling. I steinbruddet drives utstyr som  pumper, boreutstyr og wiresager med strøm. I dag drives hjullastere, gravemaskiner, mobile borerigger og wiresager med diesel. Her er det i ferd med å skje en utvikling mot mer miljøvennlig diesel, lavere forbruk per maskin og etter hvert elektrisk drift av disse maskinene.

Transport av blokkstein fra steinbrudd til steinhoggeri

Transport skjer i dag med lastebiler som går på diesel. I fremtiden kan vi se en utvikling mot elektrisk drift også her. For ferdige produkter som fremstilles hos Naturstenskompaniet blir denne transporten kort, siden steinbrudd og steinhoggerier ligger innenfor et begrenset geografisk område.

Foredling av blokkstein til ferdig produkt

I steinhoggeriet sages blokkstein til plater, som er utgangspunktet for de ulike produktene som blir fremstilt. Platene sages eller hogges deretter manuelt til riktig format. Overflatebehandling skjer i form av polering, gradhogging og flamming. Flamming er en prosess der overflaten brennes av en flamme som drives av gass. Ellers er det elektrisitet som brukes til å utføre disse prosessene. Ved saging og polering brukes også vann som kjølemiddel. Vannet gjenbrukes gjennom intern rensing i form av sedimentering.


Tallenes tydelige tale

Det kan være vanskelig å forstå hvor enorme miljøforskjellene egentlig er når man sammenligner vår helsvenske naturstein med stein fra andre land, eller med andre materialer. Derfor har vi laget disse filmene, som på en enkel og tydelig måte viser hvordan det ligger an. Ønsker du å gå i dybden og se hvor tallene er hentet fra, må du gjerne lese vår miljøvaredeklarasjon (EPD) her.

Betong

Transporter

Foredling i Portugal

Keramiske fliser

Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon

Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.

Stopp