Vårt sosiale ansvar

I 2006 kartla vi alle arbeidsplasser der våre importerte produkter blir produsert. Under besøkene tok vi opp spørsmål som berørte arbeidsmiljø, lønn, arbeidstid og barnearbeid. Etter evaluering og oppfølging, er det foretatt flere utbedringer.

Barnearbeid

Alt arbeid som utføres av barn under 18 år, regnes som barnearbeid. Det er ulovlig i henhold til kinesisk lov, og vi har fått skriftlige garantier på at loven følges av våre leverandører i landet. Vi har heller ikke sett avvik på dette når vi har vært på besøk.

Arbeidsmiljø

De kinesiske lovene som omhandler arbeidsmiljø, tilsvarer i stor grad de europeiske, men kontrollen av hvordan de etterleves er derimot dårligere enn i Norge. Problemet er størst innen områdene  støv, støy og vibrasjoner.

Når det gjelder støv, er problemet mest plagsomt i den delen av produksjonen der vann ikke er inkludert. Vi jobber for at våre leverandører skal forbedre sine arbeidsmetoder, og for at de skal installere utstyr som vifter og riktig ventilasjon.

Vi deler vår erfaring

De samme utfordringene som i dag finnes innen kinesisk produksjon, opplevde vi i vår nordiske produksjon for over 40 år siden. Gjennom å fortsette handelen med Kina, kan vi påvirke og dele våre erfaringer. På denne måten hjelper vi våre leverandører med å produsere produkter  på en like helsemessig forsvarlig måte som vi gjør her. Allerede nå, kan våre kunder, sammen med oss, velge produkter og arbeidsmetoder som gir en bra produktkvalitet, samtidig som vi bidrar til å ivareta arbeidernes rettigheter og helse.

Oppfølging 2010

I 2010 utførte et uavhengig konsulentfirma en oppfølging hos våre kinesiske leverandører, og resultatene ble presentert i to rapporter. Der ble det funnet at det ikke var barnearbeid, kriminelt arbeid eller diskriminering på grunn av kjønn eller etnisk tilhørighet. Lønnsnivået lå heller ikke under minstelønn, som er satt av kinesiske myndigheter. Men det ble funnet mangler i blant annet verneutstyr, oversikt over antall ansatte, skatteattester og kollektiv forsikring. Punktene som er i strid med kinesisk lov må rettes av leverandøren vår, og vi vil sjekke at tiltakene er iverksatt og at de følges opp videre.

Tredjepartskontroll

På slutten av 2010 og begynnelsen av 2011 ble arbeidsplassene fulgt opp for å se om manglene hadde blitt utbedret. I 2011 ble det også utført en tredjepartsrevisjon av et uavhengig konsulentfirma. I tillegg har Naturstenskompaniets egen stab på stedet fulgt opp resultatene av dette arbeidet.

Oppfølging i forbindelse med leverandørbesøk

I 2013 og 2014 gjennomførte uavhengige konsulenter inspeksjoner på arbeidsplasser som leverer produkter til Malmø og Gøteborg. Disse kundene krever at denne typen inspeksjon ikke er eldre enn to år. I tillegg gjør vi i Naturstenskompaniet egne oppfølginger i forbindelse med våre leverandørbesøk i Kina.

Senere inspeksjoner

De siste inspeksjonene fra eksterne konsulenter ble foretatt i slutten av mai 2014. Kommentarene i disse rapportene vil bli fulgt opp av våre leverandører, og tiltak som blir iverksatt vil bli fulgt opp av vårt selskap.

Ved å besøke dette nettstedet, godkjenner du bruk av cookies. mer informasjon

Dine cookie-innstillinger for dette nettstedet er satt til "tillat bruk av cookies" for å gi den den beste opplevelsen. Om du fortsetter å benytte nettstedet uten å endre innstillingene dine for cookies, eller om du klikker "Tillat" nedenfor, så tillater du til dette. Du kan når som helst endre innstillingene dine i nettleseren.

Stopp